30 Marta, 2017

Poziv za prijavu učesnika na kurs Enter! Trening za omladinske radnike

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s pozivom za prijavu učesnika na kurs Enter! – trening za omladinske radnike: Osnaživanje omladinskih radnika za borbu protiv diskriminacije, isključenosti i nasilja u saradnji sa lokalnim vlastima.

Kurs podržava provedbu Preporuke CM/Rec(2015)3 o pristupu socijalnim pravima mladih iz sredina koje su u nepovoljnom položaju, a koju je Odbor ministra Vijeća Evrope usvojio 2015. godine.

Ovaj dugoročni trening će pomoći omladinskim radnicima da unaprijede provedbu Enter! Preporuke kroz projekte u partnerstvu sa lokalnim vlastima u okviru evropskog i međukulturalnog konteksta.

Kurs se sastoji od dva rezidentna seminara, online učenja, izrade projekata i mentorstva kao njegovih ključnih komponenti.

Prvi modul e-učenja će početi krajem aprila dok će se početni seminar održati od 21. do 29. 5. 2017. godine u Evropskom centru za mlade u Budimpešti.

Kurs je otvoren za omladinske i socijalne radnike koji neposredno rade sa mladima.

Svi zainteresirani kandidati se pozivaju da se prijave putem interneta.

Rok za dostavu prijava je 03. 4. 2017. godine do podneva po centralnoevropskom vremenu.

Detaljne informacije o ovom pozivu su dostupne na internet stranici: http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Application-form-Enter!-Training-for-Youth-Workers-Formulaire-de-candidature-Formation-Enter!-pour-travailleurs-de-jeunesse