27 Marta, 2017

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u prvom semestru 2018. godine.

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s pozivom Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u prvom semestru 2018. godine.

Program rada za 2018. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade, za dvogodišnje razdoblje 2018 – 2019 godine.

Trebaju se dostaviti prijedlozi za aktivnosti koje spadaju u očekivane rezultate:

  • Očekivani rezultati 1: Mladi koji prisustvuju svojim pravima i zagovaraju ljudska prava i obrazovanje o građanstvu;
  • Očekivani rezultati 2: Mladi koji učestvuju u demokratiji i izradi omladinskih politika i omladinskom radu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou;
  • Očekivani rezultati 3: Mladi koji učestvuju i vode međukulturni dijalog kao rezultat podrške Vijeća Evrope za mlade, omladinske organizacije i omladinske radnike u sprečavanju i borbi protiv diskriminacije, isključenosti i nasilnog ekstremizma.

Omladinske organizacije i mreže koje namjeravaju da se prijave na studijsku sesiju iz prvog semestra 2018. godine trebaju poslati svoje prijave do 01.04. 2017. godine na e-mail: eyc.studysessions@coe.int

Više informacija o ovom pozivu može se naći na internet stranici: http://www.coe.int/t/dg4/youth/

Prijavni obrazac može se preuzeti na sljedećem linku: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2017_Application_Form_Sessions_2018_1_en.docx