18 Marta, 2022

POZIV EVROPSKOG UPRAVNOG ODBORA ZA MLADE ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE ODRŽATI U SARADNJI SA EVROPSKIM OMLADINSKIM CENTRIMA U 1. SEMESTRU 2023. GODINE

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu kulture i sporta je dostavljen Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2023. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju.

Više detalja možete pronaći na linku: https://www.coe.int/en/web/youth/priorities

Rok za prijavu na studijske sesije za prvi semestar 2023. godine  je 15. april 2022. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail: eyc.studysessions@coe.int