18 Marta, 2022

CENTAR SJEVER – JUG VIJEĆA EVROPE PODRŠKA OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA S CILJEM IZRADE PROJEKATA ZA PROMOCIJU GLOBALNOG OBRAZOVANJA MEĐU MLADIMA

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu kulture i sporta je dostavljena informacija koja se odnosi na poziv Centra sjever – jug Vijeća Evrope za dodjelu grantova s ciljem podrške omladinskim organizacijama u izradi projekata za promociju globalnog obrazovanja među mladima.  

Rok za dostavljanje prijava je 14. april 2022. godine.

Kontakti:

North-South Centre of the Council of Europe

Global Education Programme

miguel.silva@coe.int