25 Maja, 2022

Obavjestenje za 2022. g

Broj: 01-11-10-3042/22

Sarajevo, 24.05.2022. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/22).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

  • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
  • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  • Transfer za sport od značaja za Federaciju
  • Transfer za mlade

Federalno ministarstvo kulture i sporta će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2022. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Adresa za dostavu aplikacija:  

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ – „Naziv transfera“.

M I N I S T R I C A

                                                                                                              Zora Dujmović

 

Preuzimanja: Aplikacijski-obrazac interventna – Naslijeđe

Preuzimanja: Aplikacijski-obrazac interventna – Sport

Preuzimanja: Aplikacijski-obrazac interventna – Mladi