24 Maja, 2022

Održana tematska sjednica Povjerenstva za pitanja mladih „Do boljih prilika za mlade u FBiH“

20220526 194822 01U utorak, 24. 05. 2022. godine, u zgradi Parlamenta FBiH održana je Tematska sjednica Povjerenstva za pitanja mladih Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH pod nazivom „Do boljih prilika za mlade u FBiH“, uz potporu Instituta za razvoj mladih KULT, Westminster fondacije za demokraciju i Vijeća mladih FBiH.

Federalna ministrica kulture i sporta, Zora Dujmović, obratila se prisutnima u uvodnom dijelu sjednice, uz predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Mirsada Zaimovća i predsjednika Povjerenstva za pitanja mladih, Eldara Čomora.   

Ministrica Dujmović ukazala je na kontinuiranu suradnju Federalnog ministarstva kulture i sporta s vijećima mladih na svim razinama, te posebno izdvojila suradnju na projektu „Promocija i istraživanje potreba i stavova mladih“, koja bi kroz sljedeće faze uz koordinaciju s nadležnim županijskim institucijama trebala odrediti jasne ciljeve, pa i potrebu izrade Strategije za mlade na razini Federacije BiH.

Kao značajnu, istaknula je i suradnju Ministarstva s Institutom za razvoj mladih „Kult“ na provođenju programa obuke i certificiranja službenika za mlade, čiji je cilj da se svim organima uprave u Federaciji BiH, koji izraze želju da educiraju svoje uposlenike za rad s mladima, osigura stručna obuka.

Ministrica Dujmović osvrnula se i na financijska sredstva kojima Federalno ministarstvo kulture i sporta kontinuirano podržava realizaciju  projekata i programa usmjerenih na unaprjeđenje položaja mladih u našem društvu. Tako je u posljednjih 7 godina, kroz Transfer za mlade osigurano ukupno 2.800.000 KM za ovu namjenu. I ove godine, kao i prethodnih, Transfer za mlade iznosi 400.000 KM. Sredstva za potporu mladima osigurana su i kroz Transfer za sport, koji je po svojoj prirodi gotovo u potpunosti usmjeren na populaciju mladih, odnosno osoba u dobi između 15 i 35 godina.

Ministrica je obraćanje zaključila konstatacijom da pitanja mladih zahtijevaju sustavan, sveobuhvatan i višesektorski pristup, s ciljem unaprjeđenja cjelokupnog položaja mladih u društvu.

„Na koncu,  istaknula bih i činjenicu da  bismo mlade trebali više uključiti u proces izgradnje kvalitetnijeg životnog okružja i da bismo odluke vezane za mlade trebali donositi isključivo u suradnji s njima, te tako otvoriti prostor da sami izraze svoje potrebe i probleme. Upravo zato podržavam održavanje ovakvih tematskih sjednica.“ – kazala je.

Pomoćnik ministrice za pitanja mladih, Adis Salkić, govorio je u okviru teme „Analiza provedbe Zakona o mladima“, istaknuvši da su sve razine vlasti u BiH nadležne za pitanja mladih, svako u domenu svojih ustavnih nadležnosti, a s ciljem unaprjeđenja položaja mladih u  bh. društvu.

Ukazao je na statistike i trendove koji se odnose na mlade, posebno demografske, koje jasno ukazuju na potrebu da sve razine vlasti u Federaciji BiH pristupaju mladima strateškim politikama s jasno utvrđenim aktivnostima i financijskom potporom kako bi se mogli pratiti pokazatelji učinkovitosti tih politika.

Salkić je, nadalje, istaknuo pozitivne trendove vezane za broj službenika koji se bave pitanjima mladih u FBiH i jačanje partnerske saradnje s vijećima mladih. Također je naglasio i potrebu za efikasnijom institucionalnom potporom mladima, kao i za  uključivanjem mladih u procese odlučivanja. 

20220526 194822 01