14 Augusta, 2020

OBAVJEŠTENJE

fmksBroj: 01-30-4486/20

Sarajevo, 13.08.2020. godine

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo javne oglase za imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i Fondacije za kinematografiju.

 

Tekst javnog oglasa za svaku fondaciju može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa: https://fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Rok za dostavljanje prijava je 14 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, „Dnevnom avazu i „Večernjem listu“, a najkasnije do 29.08.2020. godine.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa

  • Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora

Fondacije za __________(navesti naziv fondacije)

 

Obala Maka Dizdara broj 2

71000 Sarajevo

 

sa naznakom:

«PRIJAVA NA OGLAS – NE OTVARATI»

 

M I N I S T R I C A

                                                                                                               Zora Dujmović

 

– JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

– JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

– JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

– JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST