14 Decembra, 2011

Informativni sastanak na temu prijedloga Evropske komisije za novi program “Kreativna Evropa”

Ako ste evropska mreža koja predstavlja sudionike novog programa i želite više informacija o novom prijedlogu EK za program Kreativna Evropa, registrirajte se za učestvovanje na informativnom sastanku koji će se održati 30. januara 2012. godine u Briselu.
 
Evropska komisija je 23. novembra 2011. godine javno objavila prijedlog novog programa za finansiranje kulturnog i audiovizualnog sektora, pod nazivom Kreativna Evropa. Ovaj program je poslan na raspravu Vijeću ministara Evropske unije i Evropskom parlamentu koji bi s pregovorima i prihvaćanjem prijedloga trebali završiti u toku 2012. i 2013. godine.
 
Komisija ovim putem poziva mreže koje predstavljaju evropski kulturni i kreativni sektor da se uključe u raspravu na informativnom sastanku koji će se 30. januara 2012. godine u 14:00 sati održati na lokaciji Tour Madou, Madouplein 1, St. Joost ten Noode, Brussels, Belgium.
Prijavite se za učestvovanje slanjem email-a na sljedeću adresu: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu.
 
Rok za prijavljivanje je petak, 21. januar 2012. godine. U vašoj prijavi trebate navesti ime vaše organizacije, korisnike koje zastupate i vaše kontakt podatke. Imajte na umu da su mjesta ograničena, a potvrda o učestvovanju će vam biti poslana.
 
Prijedlog za program Kreativna Evropa, kao i sve relevantne dokumente, možete naći na sljedećoj internet stranici: http://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe_en.htm