1 Decembra, 2011

INFORMACIJA O INFO DANU MOSTARU U VEZI S MOGUĆNOSTIMA FINANSIRANJA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMU KULTURA 2007-2013

Imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina od 01. januara 2011. godine postala punopravni član EU programa Kultura 2007-2013, Kontakt tačka za Kulturu Bosne i Hercegovine, koja djeluje pri Ministarstvu civilnih poslova BiH, a u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima, planira održati info dana o mogućnostima finansiranja projekata u okviru navedenog programa.

Info dan će se održati u 08. decembra 2011. godine u Mostaru.

Na info danu u Mostaru govorit će predstavnici Kontakt tačke za Kulturu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji će biti u cijelosti posvećen programskoj aktivnosti 1.2.2 – podrška književnim prijevodima i namijenjen je u prvom redu izdavačkim kućama u Bosni i Hercegovini.

Mjesto održavanja Info dana: Hotel-Kriva Ćuprija 1, Oneščukova 23, 88000 Mostar

Prijave za info dan u Mostaru potrebno je dostaviti najkasnije do 05. decembra 2011. godine putem e-maila predstavnicima Kontakt tačke za Kulturu. Broj učesnika je ograničen.

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Edin Veladžić
E-mail: Edin.Veladzic@mcp.gov.ba  

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Negra Selimbegović
E-mail: negra.selimbegovic@fmksa.com

Ministarstvo prosvjete i kulture RS
Snežana Đorđević
E-mail: s.djordjevic@mp.vladars.net

Prijava za infodan u Mostaru 08.12.2011