16 Novembra, 2022

Informacija o uspostavi Koordinacijskog Deska za program “Kreativna Europa” za Bosnu I Hercegovinu, za period 2022.-2027. Godine

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavilo obavijest da je uspostavljen Koordinacijski Desk za program “Kreativna Europa” za razdoblje 2022.-2027. godina, u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske Unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u “Kreativnoj Europi”, program Europske unije za kulturni i kreativni sektor za razdoblje 2022.-2027. godina.

Poziv za sudjelovanje namijenjen je svim institucijama koje su vezane za program “Kreativna Europa”.

Više informacija može se pronaći na web stranici : www.kreativna-europa.ba i putem kontakt e-maila: desk@kreativna-europa.ba