4 Marta, 2024

Informacija o prisustvovanju na Radnom sastanku Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

Stručna savjetnica za ustanove i udruženja u oblasti kulture Sanja Arnautović je dana 27.2.2024. godine sa početkom u 11.00 sati, prisustvovala Radnom sastanku Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u 2024. godini.

Sjednici su prisustvovali: Armin Omerović, predsjednik, Miroslav Ilić, član, Merima Rizvanović, stručna savjetnica za finansijsko-računovodstvene poslove Fondacije i Aida Mahić, stručna savjetnica za pravne i opće poslove Fondacije.

Sastanak je organizovan u vidu pripreme za predstojeću sjednicu a na sastanku su se razmatrali: Plan pozicije Servisiranje poslova Fondacije MSL za 2024. godinu, Plan javnih nabavki i Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Nakon uvida u radne verzije spomenutih dokumenata, zaključeno je da je potrebno dodatno razraditi oba plana kako bi isti bili ugrađeni u Prijedlog programa utroška sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2024. godinu, a koji će biti jedna od tačaka Dnevnog reda predstojeće sjednice Upravnog odbora Fondacije.

Dodatno se pojasnila i metodologija izrade i sačinjavanja Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole Fondacije.