19 studenoga, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Aktivnosti obnove Hotela “Neretva”

 

Hotel “Neretva”, danas nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, bio je izgrađen u pseudomaurskom stilu, krajem XIX. stoljeća. Pretrpio je teška oštećenja u posljednjem ratu zbog kojih je došlo do urušavanja većeg dijela objekta.

Prve dvije faze obnove završene su u razdoblju 2018. – 2019. godine. Radove na posljednjoj, trećoj fazi, izvodi građevinska kompanija “Građevinar Fajić” d.o.o. iz Mostara, na osnovu projektne dokumentacije izrađene od strane firme Grupa-Arh d.o.o. iz Sarajeva. Posebna pažnja u ovoj fazi posvećena je sačuvanim izvornim strukturama (zapadna fasada i sjeveroistočna “kula”) koje su ukrašene bogatom dekorativnom plastikom. Trenutno se radi na izboru kolorita fasade.