9 veljače, 2024

Zajedničko vijeće za mlade (CMJ) Vijeća Europe – Poziv za prijavu na seminar Mladi Romi zajedno 2024.

Zajedničko vijeće za mlade (CMJ) Vijeća Europe objavilo je Poziv za prijavu na seminar o osnaživanju i ponosu mladih Roma s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana Roma – Mladi Romi zajedno 2024. koji će se održati u razdoblju 5 – 8. 4. 2024. godine u Europskom centru za mlade u Strazburu.

Seminar Mladi Romi zajedno 2024. okupit će mlade koji su omladinski lideri i/ili omladinski radnici u zajednicama i organizacijama Roma. Seminar ima za cilj osnaživanje romskih omladinskih lidera iz cijele Europe kako bi ostvarili svoj potencijal kroz pozitivno djelovanje i narative koji slave romski identitet i kulturnu raznolikost na Međunarodni dan Roma.

Sve informacije o pozivu, aplikacijski obrazac i uvjeti za apliciranje se mogu naći na sljedećoj web stranici: https://youthapplications.coe.int/.

Rok za dostavljanje prijava je 25. veljače 2024. godine.