30 travnja, 2024

UNESCO – Rokovi koji se primjenjuju na zahtjeve za preliminarnu procjenu i nominacije za upis na Listu svjetske baštine

 Na 44. zasjedanju Odbora za svjetsku baštinu održanom 2021. godine, usvojena je Odluka u vezi s izmjenama Operativnih smjernica za implementaciju Konvencije iz 1972. godine o očuvanju svjetske baštine.

Odlukom Odbora 44 COM 12 je, između ostalog, definirano da će se, počevši od 2028. godine, proces nominacija odvijati u dvije faze, odnosno da će Odbor za svjetsku baštinu razmatrati samo nominacije koje su prošle proces preliminarne procjene.

Nominacije čije se razmatranje planira za 2028. godinu, odnosno koje će biti dostavljene UNESCO-u do 1. 2. 2027. godine, moraju obvezno proći kroz proces preliminarne procjene.