24 studenoga, 2023

Stručni savjetnik za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa i muzejsku djelatnost, Nusret Čolo, sudjelovao na znanstvenom skupu “Kulturna baština Hercegovine između pamćenja i zaborava”

Povodom tridesete godišnjice rušenja Starog mosta, u organizaciji Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, na prikladan način u Mostaru je 16. 11. 2023. godine upriličen znanstveni skup pod naslovom “Kulturna baština Hercegovine između pamćenja i zaborava”, na kojem je akcenat bio da se prikaže devastacija kulturne baštine u Hercegovini, ne samo u razdoblju 1992.-1995., već u cjelokupnoj povijesti ovog podneblja.

U radu Skupa sudjelovala su 22 znanstvena i javna radnika, istraživača kulturno-povijesne baštine, s bosanskohercegovačkih univerziteta, javnih institucija i ustanova.

Teme koje su tom prilikom prezentirane obuhvatile su segmente i aspekte kao što su: važnost očuvanja kulturno-povijesnog nasljeđa, aspekti nematerijalne i dokumentarne kulture, motivi mosta u književnosti, primjeri devastacije i sekundarne uporabe rimske baštine, devastacija ambijentalne cjeline Radimlje, stanje kulturne baštine nekropola u Konjicu, stambeni fortifikacijski objekti iz osmanskog razdoblja, obnova utvrda iz toga doba, revitalizacija graditeljskog nasljeđa u vrijeme hercegovačkog sandžaka, destrukcija mostarskih džamija u razdoblju 1992.-1995., devastacija Muzeja Hercegovine, stradanje arhivske građe Arhiva Hercegovine i mnoge druge. Na znanstvenom skupu Kulturna baština Hercegovine između pamćenja i zaborava kao predstavnik Federalnog ministarstva kulture i športa sudjelovao je Nusret Čolo s prezentacijom na temu: Revitalizacija graditeljskog naslijeđa u Hercegovačkom sandžaku prema osmanskim dokumentima. Preliminarna ideja ovog znanstvenog skupa je bila da se na temelju naučnih saznanja i objektivnih analiza, bez subjektivnih primjesa, ukaže na neke nove povijesne činjenice, a potom da prezentirani radovi budu i publicirani u zborniku radova.