10 studenoga, 2023

Radni sastanak Izvršnog tima povodom ažuriranja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Predstavnik Federalnog ministarstva kulture i športa, Hanadin Basarić, sudjelovao je na radnom sastanku Izvršnog tima povodom ažuriranja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za razdoblje 2024. – 2027. godine.

Naučeni obrasci ponašanja predstavljaju značajan faktor rizika za nasilje u porodici, jer održavaju kulturne norme i vrijednosti poput prihvatljivosti i tolerancije na nasilje. S tim u vezi, sticanje novih navika, nenasilne komunikacije i pozitivni odnosi u porodici imaju za cilj kreiranje društvene kulture sa nultom tolerancijom na nasilje.

U nacrtu ažuriranog dokumenta Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za razdoblje od 2024. – 2027. godine u okviru transfera Federalnog ministarstva kulture i športa u oblastima športa, kulture i mladih pruža se mogućnost podrške projektima u vezi sa prevencijom i borbom protiv nasilja u porodici.

Nacrt teksta Strategije trebao bi biti pušten u dalju proceduru kako bi postao službeni dokument i temelj za daljnje aktivnosti usmjerene prema prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.