2 veljače, 2024

Promocija Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Sveska za Arheologiju broj 55, za 2023. godinu

U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine 1. 2. 2024. godine upriličena je promocija „Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Sveska za Arheologiju broj 55, za 2023. godinu”.

Naime, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je najstariji naučni časopis u Bosni i Hercegovini. Prvi broj (sveska za tromjesečje siječanj – ožujak 1889. godine) izašao je 5. travnja 1889. godine, gotovo neposredno nakon osnivanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Već 135 godina rezultati proučavanja bogatog kulturnog-povijesnog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, pretočeni u pisanu riječ, nalaze svoje mjesto na stranicama Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Promociju Glasnika je uz pozdravne riječi dobrodošlice otvorila Viša kustosica Zemaljskog muzeja Adisa Lepić, koja je prezentirala osnovne informacije o novom broju, njegovoj vrijednosti i naučnoj metodologiji koja je korištena u publiciranim radovima. Prvi od promotora, dr. sc. Mario Gavranović, naučni savjetnik Austrijskog arheološkog instituta na Nacionalnom univierzitetu u Beču, naglasio je važnost kontinuiteta izlaženja ovog meritornog načnog časopisa, koji kao najstariji časopis u kojem se publiciraju i prezentiraju rezultati proučavanja bogatog kulturnog-povijesnog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, treba sačuvati sve referentne vrijednosti naučnog opusa koje posjeduje već 135 godina. Potom je o vrijednosti Glasnika govorio promotor dr. sc. Nikola Vukosavljević, profesor na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji je naglasio da je novi broj Glasnika – Sveska za Arheologiju primjer dobre istraživačke prakse u arheologiji, te da radovi koji su tu prezentirani u analitičkom i metodološkom smislu zadovoljavaju sve naučne uzuse koji se primjenjuju u domenu arheološke znanosti u svijetu. Na kraju se obratio dr. sc. Aleksandar Jašarević, arheolog i kustos Regionalnog muzeja u Doboju, koji je kazao da ovaj novi svezak Glasnika ohrabrujuće djeluje na sve one koji se profesionalno bave arheologijom, te kako bi bilo poželjno u budućim istraživačkim poduhvatima izvršiti reviziju prethodnih dugogodišnjih arheoloških istraživanja, naravno, bez ugrožavanja prethodno iskopavanih arheoloških lokaliteta.

Promociji „Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Sveska za Arheologiju broj 55” osim djelatnika Zemaljskog muzeja prisustvovali su razni naučnici iz domena povijest i arheologije, zatim predstavnici raznih institucija, te Nusret Čolo, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu kulture i športa.