11 lipnja, 2024

Predstavnik Ministarstva Adnan Bektić učestvovao na drugom sastanku  Radne skupine za izradu prve, sveobuhvatne Strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Imenovani predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta Adnan Bektić sudjelovao je na drugom sastanku  Radne skupine za izradu prve, sveobuhvatne Strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2024 – 2034. godine, koji je održan  u Swiss hotelu u Sarajevu,  30. 5. 2024. godine.

Na sastanku je razmatran dokument Situacione  analize o problemima ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti polazište za razvoj prve sveobuhvatne Strategije za prevenciju ovisnosti u FBiH 2024/.2034. godine. Članovi radne skupine za izradu Strategije će do narednog sastanka koji je zakazan za naredni mjesec pripremiti situacijske analize ispred resora koje predstavljaju u radnoj skupini.