27 studenoga, 2023

Predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta, Hanadin Basarić, prisustvovao konferenciji o multidisciplinarnoj prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici

Predstavnik Federalnog ministarstva kulture i športa, Hanadin Basarić, prisustvovao je dvodnevnoj konferencija o temi “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici” koja je održana u organizaciji Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Konferencija je održana i u okviru implementacije projekta “Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici”, koji se provodi u okviru druge faze UN Women programa “Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini”. Projekt financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Cilj konferencije je jačanje suradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, te provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, s posebnim naglaskom na odredbe o uspostavi koordinacionih tijela, izradi programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i primjena protokola o suradnji u ovoj oblasti.