15 kolovoza, 2023

Pravilnik o vršenju nadzora nad zakonitošću rada Fondacije za kinematografiju, Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost i Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti