9 lipnja, 2023

Pravilnik o čuvanju i uporabi pečata u Federalnom ministarstvu kulture i športa