10 srpnja, 2023

Poziv omladinskim organizacijama za pridruživanje Mreži omladinskih organizacija podunavlja (DYON)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o pozivu omladinskim organizacijama koje su zainteresirane za pridruživanje Mreži omladinskih organizacija podunavlja (DYON).

Mreža omladinskih organizacija podunavlja (DYON) dostavila je informaciju da je, nakon 5. sastanka Radne grupe Dunavskog savjeta mladih (TF DYC) održanog 22. veljače 2023. godine, sljedeći korak ka uključivanju mladih u EUSDR poziv omladinskim organizacijama koje su zainteresirane za pridruživanje Mreži omladinskih organizacija podunavlja (DYON).

Zainteresirane omladinske nevladine organizacije sada mogu iskazati svoj interes i prijaviti se putem online upitnika na web-stranici EUSDR-a: https://danube-region.eu/dyon-expression-of-interest/ .

Upitnik će biti otvoren do rujna 2023. godine i odnosi se na nacionalne, regionalne omladinske organizacije ili druge subjekte koji se bave pitanjima mladih osnovanim u državama članicama Dunavske regije sa neprofitnim profilom.

Sve daljnje aktivnosti u svezi s uspostavljanjem DYON-a tek treba da budu definirane, a uslijedit će na jesen 2023. pod austrijskim predsjedavanjem EUSDR-om.