16 listopada, 2023

Poziv Odjela za mlade Vijeća Evrope za projekat Mladi revitaliziraju demokratiju

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv Odjela za mlade Vijeća Evrope za projekat Mladi revitaliziraju demokratiju s pozivom na seminar o Političkoj participaciji.

Odjel za mlade Vijeća Evrope organizuje seminar o političkom učešću mladih. Seminar se održava od 28. do 30. novembra 2023. godine u Evropskom omladinskom centru Budimpešta i ima za cilj:

– mapirati prepreke i izazove sa kojima se mladi ljudi suočavaju kada pokušavaju da se politički uključe, uključujući ekonomske, društvene, kulturne, institucionalne i pravne;

– razgovarati o rješenjima za rješavanje ograničenog političkog učešća mladih ljudi, uključujući smanjenje starosne dobi za glasanje i uzrasta za kandidiranje na izborima, stvaranje nezavisnih struktura vođenih mladima za učešće mladih u donošenju odluka, deliberativnu demokratiju itd. ;

– razmisliti o stigmi povezanoj s političkim angažmanom među nekim mladim ljudima i načinima rješavanja nje; – istražiti ulogu političkih omladinskih organizacija u zalaganju za strukturne promjene koje omogućavaju učešće mladih iu podršci angažmanu mladih u politici;

– razraditi preporuke za akcije/aktivnosti koje treba da preduzme Vijeće Evrope, kao i druge međunarodne organizacije, nacionalne i lokalne vlasti i civilno društvo kako bi se unaprijedilo političko učešće mladih.


Poziv za učesnike navodi kriterijume za odabir i praktične aspekte. Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave online do 17. oktobra 2023. godine u 14:00 sati putem linka: https://youthapplications.coe.int/

Za više dodatnih pitanja pišitie na e-mail adresu: youthdemocracy@coe.int.

Za više informacija o projektu i navedenim aktivnostima posjetite web stranicu:

https://www.coe.int/en/web/democracy-here-now