26 siječnja, 2024

Poslije deset godina prvi sastanak radne grupe za izradu Strategije za mlade FBiH: Potrebe i sistemska briga za mlade prioriteti!

Potrebe mladih i sistemska briga o mladima u Federaciji BiH prioriteti su izrade Strategije za mlade Federacije BiH – istaknuto je na prvom sastanku radne grupe za izradu tog strateškog dokumenta na koji se godinama čeka, a koji je na inicijativu Federalnog ministarstva kulture i športa, Odlukom Vlade FBiH konačno pokrenut.

Radna grupa, uz podršku Federalnog ministarstva kulture i športa, koje je nosilac izrade dokumenta, sa partnerima radi na kreiranju novih pristupa i prilika za mlade s ciljem da se na sistemski način osiguraju bolji uvjeti za život mladih.

Federalna ministarica kulture i športa Sanja Vlaisavljević, ne krijući zadovoljstvo činjenicom da je, po prvi put, pokrenuta izrada ovog značajnog dokumenta, ukazala je na važnost njegove implementacije:

– Imajući u vidu koliko dugo smo čekali na početak izrade Strategije za mlade, želim vjerovati da će taj dokument obuhvatiti i ključne nalaze iz Istraživanja  o položaju i potrebama mladih u FBiH. Strategija je okvirni dokument koji nas obvezuje da ga pratimo i to je možda najvredniji aspekt tog dokumenta – izjavila je Vlaisavljević.

– Moje puno opredjeljenje je da mladima dam vjetar u leđa i bit ću najsretnija kada dokument zbog kojeg smo se okupili ugleda svjetlo dana. Moje opredjeljenje nije da o mladima samo pošaljem lijepu poruku, mlade treba uvažavati, konzultirati, od mladih treba učiti. Mladi nama trebaju dati instrukcije kako da radimo. Stoga, tražite maksimalno, budite sveprisutni, i budite nositelji ostvarenja prava za mlade. I neka ne bude samo ovaj dokument, nešto čime ćemo se pohvaliti za nekoliko mjeseci. Vrata Ministarstva i Sektora za mlade koji u ovom važnom procesu punim kapacitetom vrijedno sudjeluje, otvorena su za sva vaša pitanja, sve vaše ideje i nemojte se ustručavati – poručila je ministrica Vlaisavljević.

Prvim sastankom Interresorne radne grupe za izradu strategije prema mladima Federacije BiH 2024 – 2027. godine, započele su aktivnosti na osiguravanju programskog pristupa djelovanja prema mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi, zajedničkim snagama svih aktera u procesu izrade Strategije, bili adresirani izazovi i kreirana povoljna klima za mlade.

Prisutnima se obratio i koordinator Radne grupe, Adis Salkić, inače pomoćnik ministrice u Sektoru za mlade:

– Ministarstvo je obezbijedilo da u ovom procesu ravnopravno sudjeluje Vijeće mladih FBiH, a putem javnog poziva kao stručni konzultant je izabran Instut za razvoj mladih „Kult“. Njihov tim će iskustvom, znanjem i referencama pomoći i davati smjernice kako bismo došli do najboljeg rješenja u izradi ovog dokument. „U korak sa mladima“ slogan je koji ćemo pratiti u ovom procesu. Mladi su najprogresivniji dio našeg društva i ako želimo stabilan razvoj i dobar društveni ambijent, moramo ići u korak s njima, a to nam je i namjera – poručio je Salkić.

Pristup izradi Strategije prema mladima FBiH potencira pristup aktivnog uključenja mladih u izradu rješenja za potrebe mladih, pa će svaki od tematskih radnih timova u svom sastavu imati predstavnika Vijeća mladih FBiH koji će pomoći da se rješenja kreiraju na način koji je mladima prihvatljiv i oblikuju u politike koje su po mjeri mladih ljudi.

Tokom izrade Strategije prema mladima FBiH, Izvršni tim, Radna grupa, radni timovi i svi uključeni akteri radit će na tematskim oblastima u skladu sa predstavljenim planom rada, kako bi mjere Strategije bile konkretan vodič za ostvarenje mjera prema mladima.