29 svibnja, 2024

Panel diskusija o dokumentu „Europska načela kvalitete za intervencije financirane sredstvima EU-a s potencijalnim učinkom na kulturnu baštinu“

U prostorijama Europa House u Sarajevu u utorak 28. maja 2024. godine održana je panel diskusija u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i športa / Zavoda za zaštitu spomenika i ICOMOS-a BiH povodom predstavljanja prijevoda dokumenta „Europska načela kvalitete za intervencije financirane sredstvima EU-a s potencijalnim učinkom na kulturnu baštinu“, koju je podržao UNESCO.

Moderatorica panela, dr. Elša Turkušić Jurić dipl. ing. arh., na početku je predstavila prof. dr. Riin Alatalu, potpredsjednicu ICOMOS International, koja je pozdravila skup putem internetske platforme i kratko se osvrnula na potrebu, izradu i značaj ovog dokumenta.

U panel diskusiji su sudjelovali:

  1. prof. dr. Vjekoslava Sanković Simčić, NK ICOMOS u BiH;
  2. Robert Stergar dipl. ing. arh., ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa;
  3. prof. dr. Edin Bujak, Katedra za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu;
  4. mr. Sanja Zagorac-Jozić, Općina Ilijaš;
  5. prof. dr. Milijana Okilj, Republički zavod za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske (internetska platforma);
  6. prof. dr. Nermina Mujezinović, NK ICOMOS u BiH (internetska platforma);
  7. Marela Kurtuma, Turistička organizacija Općine Vlasenica (internetska platforma);
  8. Aida Murtić, dipl. ing. arh., koordinatorica BiH za izradu dokumenta;
  9. Gianluca Vannini, gost sudionik, Delegacija Europske Unije u Bosni i Hercegovini.

Sudionici su naglasili značaj ovog dokumenta, te posebno istakli značaj prijevoda koji treba približiti proces od odlučivanja, planiranja, projektiranja, realizacije do upravljanja i održavanja dobara kulturno-povijesnog nasljeđa. Posebno je naglašen značaj  Dokumenta za organe lokalnih zajednica, koji na najbolji način trebaju iskoristiti prirodne, ljudske potencijale i prostorne resurse kako bi izbjegli negativan utjecaj na kulturno nasljeđe.

Dokument sadrži 40 preporuka i 7 kriterija koje bi trebalo primjenjivati tijekom realizacije projekata koji izravno ili neizravno mogu utjecati na kulturno naslijeđe.

Sudionici su se složili da dokument nije obvezujući, teško je u potpunosti provediv prema trenutno važećoj regulativi i bez obzira što je predviđen za projekte financirane iz izvora EU-a, potrebno je pratiti preporuke i kriterije u najvećoj mogućoj mjeri.

Nakon diskusije organizirana je arhitektonske šetnja sa sudionicima i nazočnim gostima pod nazivom „Arhitektura u mom kvartu – sarajevska moderna (1918-1940)“, projekta kojeg je podržalo Federalno ministarstva kulture i športa, koju je vodila dr. Elša Turkušić Jurić.