27 ožujka, 2024

Održano stručno usavršavanje iz oblasti prevencija korupcije “Sistem koordinacije borbe protiv korupcije u BiH”

 Predstavnice Federalnog ministarstva kulture i športa Sanja Arnautović i Berisa Mehović sudjelovale su u programu stručnog usavršavanja iz oblasti prevencija korupcije “Sistem koordinacije borbe protiv korupcije u BiH” koji se održao 22. ožujka 2024. godine u Sarajevu, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH u suradnji s OSCE Misijom u BiH.

Program je bio namijenjen državnim službenicima u organima državne službe u Federaciji BiH s ciljem stjecanja novih znanja o sistemu koordinacije borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

Sudionicima programa su putem vizualne prezentacije predstavljeni sadržaji koji se odnose na sam pojam koordinacije i uspostavljanje sistema borbe protiv korupcije u BiH te normativni i institucionalni okvir odnosno uloga antikorupcijskih tijela u sistemu borbe protiv korupcije. Pored predavanja, sudionici/e su putem praktičnih vježbi, rada u grupama i diskusije, imali priliku provjeriti stečeno znanje u ovoj oblasti.