10 svibnja, 2024

Mostar: Organiziran Treći sastanak Interresorne radne skupine za izradu Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 18. sjednici, održanoj 30. 10. 2023. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i športa donijela Odluku o izradi Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine do 2027. godine. Početkom ove godine, Federalno ministarstvo kulture i športa imenovalo je Interresornu radnu skupinu za izradu Strategije u čijem radu sudjeluje oko dvadeset članova, predstavnika federalnih ministarstva i drugih upravnih organizacija, Vijeća mladih Federacije BiH uz konsultantsku potporu Instituta za razvoj mladih ”Kult”.

Nastavljajući započete aktivnosti, u Mostaru je 7. 5. 2024. godine organiziran Treći sastanak Interresorne radne skupine za izradu Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine, na kome su utvrđene mjere za realiziranje strateških prioriteta definiranih u Strateškoj platformi. Također, konstatirano je da je uspješno okončan proces javnih konsultacija vezan za usvojenu Stratešku platformu.

Na sastanku je potvrđeno da će do 28. 5. 2024. godine biti utvrđen radni tekst Strategije nakon čega će se održati Konferencija/Dijalog sa svim relevantnim akterima koji se bave pitanjima mladih u BiH kojom će otpočeti proces javnih konsultacija o tekstu Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine.

U svom dosadašnjem radu Interresorna radna skupina utvrdila je strateške ciljeve, prioritete i mjere u oblastima koji se odnose na mlade, a u nadležnosti su Federacije BiH.