14 lipnja, 2024

Godišnja konferencija za medije u Ministarstvu: Ministrica Vlaisavljević i njeni suradnici prezentirali najznačajnije aktivnosti Ministarstva u protekloj godini

U Federalnom ministarstvu kulture i športa danas je organizirana godišnja konferencija za medije na kojoj su ministrica Sanja Vlaisavljević i njeni najbliži suradnici prezentirali rezultate rada i najznačajnije aktivnosti Ministarstva od imenovanja nove Federalne vlade, te govorili o planovima za predstojeće razdoblje.

„Prije svega, želim zahvaliti mojim suradnicima na izdržljivosti, hrabrosti i snazi da krećemo u nove projekte kojih do sada nije bilo u našem Ministarstvu. Transferi su segmenti na koji se odnosi rad našeg Ministarstva, ali sve drugo zapravo su noviteti koje smo uveli. Prije svega uveli smo javno prezentiranje kroz publikacije koje možete vidjeli na našoj mrežnoj stranici i ovdje ispred vas. Trasparentnost i javnost našeg djelovanja je ono što smo uveli od prošle godine, a to znači da na našoj mrežnoj stranici možete pronaći svaki, pa i najsitniji podatak o radu Ministarstva. Možda smo ponajviše ponosni i na nekih 40-tak pravilnika koje smo kreirali i usvojili što je iznimno značajno za rad svake institucije koja je dužna polagati račune očima javnosti, a, čini mi se da, mi to i radimo“ konstatirala je  ministrica Sanja Vlaisavljević. U nastavku je govorila i o aktivnostima srijedom na Šetnci kulture, te se osvrnula na rad Zavoda za zaštitu spomenika: „Govoreći o jednom važnom aspektu rada Ministarstva, manifestaciji Dani europskog naslijeđa, istakla bih kako smo ovaj program pretvorili u cjelogodišnju manifestaciju u kojoj promoviramo kulturu u najširem smislu tako što smo sami nositelji tih aktivnosti kako bi žitelji BiH bila naviknuti i na taj aspekt Ministarstva kulture i športa koje nije samo administrativna i biroktraska institucija. Naš Zavod za zaštitu spomenika je pokrenuo brojne aktivnosti kojima je lokalne zajednice doveo u bliži kontakt sa Zavodom i Ministarstvom. Ono što me posebno raduje je da smo prošle godine uspjeli ponovo pokrenuti blago ovog Ministartva, zbornik radova Naše starine, istakla je ministrica, te riječ prepustila svojim suradnicima koji su prezentirali najznačajnije sektorske aktivnosti.

Pomoćnica ministrice u Sektoru za kulturno – povijesno nasljeđe i kulturu, Mirela Milićević Šečić kao značajan iskorak u radu Sektora istakla je potpuno novi Transfer za mobilnost umjetnika iz kojega je u prošloj godini data potpora za 20 umjetnika: „I ove godine očekujemo da ćemo još i više pomoći pojedincima, mladim neafirmiranim umjetnicima da sudjeluju u važnim međunarodnim projektima, te pomognemo njihov daljnji umjetnički rad“ istakla je pomoćnica Miličević – Šečić osvrnuvši se i na druge aktivnosti Sektora:

„Nakon Konjičkog drvorezbarstva i Običaja natjecanja u košenju trave na Kupresu, koji su prethodnih godina upisani na UNESCO listu,  Sevdalinka je treći element čija je nominacija urađena u Federalnom ministarstvu kulture i sporta i čije razmatranje predstoji krajem ove godine. Govoreći o međunarodnim projektima svakako treba spomenuti i predstavljanje Bosne i Hercegovine na 60. Bijenalu suvremene umjetnosti u Veneciji. Sukladno Protokolu o modelu sudjelovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti  u Federalnom ministarstvu kulture i sporta obavljena je sva potrebna procedura i putem natječaja odabran je projekt  Sveučilišne galerije Sveučilišta u Mostaru pod nazivom Mjera mora,  umjetnika Stjepana Skoke i Komesara i kustosa Marina Ivanovića. Ovaj projekt izložen je u Veneciji i dostupan je svjetskoj kulturnoj publici do 11. mjeseca kada se završava najstarija i najprestižnija izložba suvremene umjetnosti“.

Milićević – Šečić istakla je da je ove godine, po prvi put, u Transferu za kulturu uvršten poseban podtransfer za sufinanciranje projekata nacionalnih manjina ustanovljen s ciljem davanja potpore projektima kulture manjinskih naroda što može značajno povećati njihovo participiranje u sveukupnom kulturnom djelovanju na tlu Bosne i Hercegovine.

Pomoćnik ministrice u Sektoru za šport, Adnan Džindo informirao je predstavnike medija o novim planiranim aktivnostima Ministarstva u 2024. godini: „Po prvi put u Odluci o programu utroška sredstava naći će se nagrađivanje neolimpijskih sportova. Naime, poznato vam je da je Vlada FBiH donije Uredbu o nagrađivanju za ostvarene vrhunske sportske rezultate u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima, čime su na neki način diskriminisani neolimpijski sportovi. Ove godine će to biti promijenjeno pa će za vrhunske rezultate biti nagrađeni i sportisti neolimpijskih sportova. I ove godine će se Olimpijski i Paraolimpijski komiteta naći u našoj Odluci o programu utroška sredstava, ali ono što je novo je da će se u njoj po prvi put naći i programske aktivnosti Specijalne olimpijade BiH koja do sada nije bila prepoznata, što će ove godine biti promijenjeno“, poručio je Džindo, te podijelio još jednu značajnu aktivnost Ministarstva koja će posebno obradovati mlade sportaše:

„Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta Vlada FBiH je imenovala privremeni Upravni odbor Fondacije za sport s ciljem registracije Fondacije čiji će glavni cilj biti stipendiranje naših vrhunskih sportista od 12 do 18 godina godina. Naime, u tom periodu djeca u BiH nisu adekvatno financijski praćena i motivisana da bi ostala u sportu. Ovo je način na koji ćemo mi sistemski urediti financiranje mladih, vrhunskih sportista“ poručio je Džindo.

Pomoćnik ministrice u Sektoru za mlade, Adis Salkić, s posebnom pažnjom je istakaoStratetegiju za mlade na nivou Federacije BiH, koju je iniciralo te pokrenulo proces izrade upravo Federalno ministarstvo kulture i športa:

„Na ovaj dokument se čeka 14 godina i možemo reći da ulazimo u završnu fazu procedure. Od 29. maja radni tekst Strategije je postavljen na web stranici Ministarstva, a tada je počeo i proces javnih konsultacija. U izradi ovog dokumenta učestvovali su predstavnici preko 20 federalnih institucija, ali i predstavnici Vijeća mladih Federacije BiH. Započeli smo proces istraživanjem potreba i položaja mladih u društvu, odnosno prioriteta za unaprjeđenje njihovog položaja. Tako smo napravili partnerstvo sa Vijećem mladih, te je preko 100 mladih osoba bilo direktno ili indirektno uključeno u proces izrade ovog dokumenta i mislim da je to njegova posebna vrijednost. Meni kao kordinatoru cjelog tog procesa bio je izazov, a ujedno i satisfakcija da smo uspjeli adekvatno uključiti mlade da direktno rade s predstavnicima institucija.

U okviru ovoga procesa, prije 15tak dana održan je i dijalog predstavnika Vlasti sa mladima iz cijele Federacije. U prisustvu  preko 120 mladih , predstavnika domaćih i međunarodnih institucija, na događaju su se obratili ministrica Vlaisavljević, koja je bila domaćin Konferencije,  premijer Vlade Federacije BiH Nermin Nikišić i federalni ministar rada i socijalne politike, Adnan Delić. Izazov je bio raditi ovakav jedan dokument, jer nije riječ o klasičnoj sektorskoj strategiji koja bi pokrivala jednu oblast, već je riječ o dokumentu koji pokriva cjelu jednu kategoriju stanovništva od 15 do 35 godina. Prateći cjelokupno zakonodavstvo koje uređuje strateško planiranje u Federaciji BiH, Interresorna radna grupa, koju je osnovalo ovo Ministarstvo, napravila je dokument  koji pokriva preko sedam oblasti, sa utvrđenih 18 prioriteta i 106 indikatora preko kojih će se pratiti položaj mladih u Federaciji BiH i vidjeti konkretne mjere i aktivnosti koje poduzimaju institucije vlasti“ poručio je Salkić.

Pored zakonodavnog okvira i Strategije razvoja Federacije BiH s kojim je usklađena ova Strategija, Salkić ističe nastojanja da  ovaj  dokument  bude  usklađen sa EU Strategijama prema mladima 2021-2027 godina te Rezolucijama Vijeća Europe iz 2018. te Rezolucijom o Strategiji omladinskog sektora Vijeća Europe do 2030., pridržavajući se Europske povelje o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou.

O najznačajnijim aktivnostima Zavoda za zaštitu spomenika govorio je ravnatelj Zavoda, Robert Stergar: „Zavod je u proteklom periodu stručno obradio zahtjeve koji se odnose na izdavanje odobrenja, suglasnosti, mišljenja i drugih akata iz oblasti pokretnog naslijeđa, predviđenih zakonom i drugim propisima. Pratili smo radove na trasi koridora Vc kroz organiziranje arheološke prospekcije po dionicama, te, po potrebi, zaštitna arheološka istraživanja. Ostvarujemo saradnju sa UNESCO kancelarijom u Sarajevu, ICOMOS BiH i drugim institucijama, organizacijama i udruženjima koji se bave zaštitom naslijeđa.

Zavod za zaštitu spomenika je u okviru manifestacije Dani naslijeđa pripremio nekoliko izložbi na temu restauratorsko-konzervatorskih zahvata na graditeljskom naslijeđu i ta praksa će da se nastavi i dalje.

Posebno značajne aktivnosti su okrenute prema edukaciji mladih stručnjaka te smo početkom godine potpisali dva Sporazuma sa visokoškolskim institucijama u Federaciji. Sa arhitektonskim fakultetom u Sarajevu sporazumom je predviđeno, između ostalog, aktivno sudjelovanje stručnjaka Zavoda u procesu nastave kroz kabinetski i praktični rad na terenu kroz Izborni studij. S Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru je pored ostalog također predviđena suradnja u procesu nastave na terenskom i posebno značajnom, istraživačkom i konzervatorskom radu“, istakao je Stergar.

Zavod za zaštitu spomenika je nastavio svoju izdavačku djelatnost i izdao 24. broj godišnjaka „Naše starine“, a do kraja godine, obećao je Stergar, planiran je i novi, jubilarni, 25. broj godišnjaka „Naše starine“.

Ministrica Vlaisavljević je na kraju konferencije za medije iskazala je posebnu zahvalnost brojnim prisutnim predstavnicima medija koji vjerno prate aktivnosti Ministarstva, te javnost informiraju o svemu onom što cijeli tim Ministarstva vrijedno radi.