16 listopada, 2023

Federalno ministarstvo kulture i športa: 30.000 KM za financiranje programskih aktivnosti Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine

Federalna ministrica kulture i športa, Sanja Vlaisavljević i pomoćnik za mlade Adis Salkić, sastali su se danas u Ministarstvu s predstavnicama Vijeća mladih FBiH, predsjednicom Vijeća Asjom Dizdarević, članicom Upravnog odbora Iman Maslić i koordinatoricom Vijeća Irmom Rešidović.

Povod sastanka je bio potpisivanje Ugovora o financiranju programskih aktivnosti Vijeća mladih FBiH u 2023. godini u iznosu od 30.000 KM, što je utvrđeno Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa.

Predstavnice Vijeća mladih FBiH informirale su ministricu o trenutnim aktivnostima i projektima koje provode, ali i o položaju, potrebama i problemima s kojim se mladi u svim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini svakodnevno susreću te načinu unapređenja njihovog nezavidnog položaja.

Ministrica Vlaisavljević istakla je kako će Federalno ministarstvo kulture i športa intenzivirati suradnju s Vijećem mladih FBiH u budućnosti, ponajprije kroz izradu Strategije za mlade FBiH, koja bi bila okvirni dokument koji će pomoći svima da se pitanja mladih konačno počnu rješavati.