8 travnja, 2024

Djelatnici Ministarstva sudjelovali na online edukacijama „Google excel Google forma: Partnerstvo za unapređenje učinkovitosti“ i „Komunikacija sa strankama“

Djelatnica Zavoda za zaštitu spomenika, Samira Agić, 21. 3. 2024. godine, putem online platforme, sudjelovala je na edukaciji „Komunikacija sa strankama“ u organizaciji Agencije za državnu službu FBiH. Predavač je bila Amela Tiganj.

Cilj edukacije je sticanje konkretnih znanja i vještine koja pomažu u svakodnevnoj komunikaciji, kako u poslovnom, tako i osobnom životu kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

Na dvodnevnoj online edukaciji Agencije za državnu službu FBiH „Google excel Google forma: Partnerstvo za unapređenje učinkovitosti“, organiziranoj 4. i 5. 4. 2024. godine sudjelovali su i djelatnici iz svih sektora Ministarstva: Adnan Džindo, Azra Lojo Hajro, Anita Vlašić, Merima Djerekarac, Bjanka Alajbegović, Tidža Mekić, Marko Frančešević, Marko Komšić, Elvira Klis, Alma Kurtalić, Marija Brkan,  Dženana Omerović i Samira Agić.

Realizatorica edukacije bila je Nejra Mesić.