1 prosinca, 2023

Održana konferencija „Dvije decenije reforme javne uprave u BiH – (ne)naučene lekcije“

Dana 30. studenog 2023. godine u hotelu Evropa u Sarajevu, u organizaciji Transparency International i uz podršku Kraljevine Švedske, održana je konferencija „Dvije decenije reforme javne uprave u BiH – (ne)naučene lekcije“.

Cilj konferencije bio je otvoriti debatu o dometima i dostignućima dosadašnjeg procesa reforme javne uprave u kontekstu procesa EU integracija.

Na konferenciji su, između ostalih, predavanja održali eksperti: Suad Musić, Egle Rimkute, Primož Vehar, Dawid Sześciło i Dragan Ćuzulan. Direktor Zavoda za javnu upravu FBiH Enver Išerić naglasio je kako je reforma javne uprave „reforma svih reformi” te da se „polovina njene provedbe sastoji u poštivanju već postojećih propisa”.

Uposlenica Agencije za državnu službu Sanja Jelić-Širić napomenula je kako su neki značajni koraci već načinjeni, poput elektronske prijave na javne oglase i online održavanja javnih ispita.

Zbog smjera daljeg kretanja kroz reformski proces planirano je i objavljivanje zbornika radova radnog naslova „Reforma javne uprave, 20 godina poslije – (ne)naučene lekcije“.

Konferenciji je u ime Federalnog ministarstva kulture i športa prisustvovala djelatnica Bjanka Alajbegović.