7 Juna, 2019

DANI EUROPSKOG NASLIJEĐA 2019.: KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

fmksFEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
DANI EUROPSKOG NASLIJEĐA 2019.
MLADI I NASLIJEĐE

OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 naslijedje.png

NATJEČAJ ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
tema: „UMJETNOST I ZABAVA-NAŠA BAŠTINA“
LIKOVNI, LITERARNI, VIDEO, FOTOGRAFIJA I DOKUMENTARISTIČKI RADOVI

Poštovani,

Manifestacija Dani europskog naslijeđa se organizira u europskim zemljama i ima za cilj privući pažnju javnosti na potrebu i obavezu očuvanja zajedničke europske baštine.

50 europskih zemalja koje učestvuju na Danima europskog naslijeđa aktivno će dati doprinos i slavit će se raznovrsna kulturna baština širom Europe na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Ovogodišnja tema pod sloganom Umjetnost i zabava nastavlja sa proslavom kulturne baštine širom Europe.

Edukativni program Mladi i baština je važan segment ove manifestacije koji podstiče mlade na očuvanje, brigu i ljubav za kulturno-historijsku baštinu Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući Vašoj suradnji i uključenosti, kao i direktnom angažmanu nastavnika, podstičemo interes kod mladih za realizaciju programa Mladi i baština te od 1997. godine zajedno ostvarujemo ciljeve ovog Programa.

Sa zadovoljstvom Vas i ove godine pozivamo da se uključite u realizaciju programa Mladi i baština.

Tema ovogodišnjeg konkursa jeUmjetnost i zabava – naša baština“.

Krajnji rok za dostavljanje učeničkih radova je utorak, 10. IX. 2019. godine., na adresu Federalnog ministarstva kulture i športa, Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo.

Izražavamo Vam veliku zahvalnost na dosadašnjoj suradnji u realizaciji programa Mladi i baština i radujemo se učeničkim radovima.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A    

   Zora Dujmović

 

KONKURS „MLADI I NASLIJEDJE 2019“ – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

NATJEČAJ „MLADI I BAŠTINA 2019“ – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)