31 Maja, 2019

Poziv za učešće na 2. izdanju Balkan Palette festivala

fmks

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na 2. izdanju Balkan Palette festivala koji će se održati 29. i 30. juna 2019. godine u Sofiji, u organizaciji Global Creativity Association u saradnji sa Ministarstvom kulutre, gradskom opštinom Sofije i Regionalnim centrom za očuvanje kulturne zaostavštine, pod okvirom UNESCO-a.

Pravo učešća na ovom festivalu imaju izvođači/grupe koji trebaju prezentovati muzičke i scenske nastupe, radove narodnih zanata, elemente nematerijalne kulturne baštine svojih zemalja, predstavljajući tako Živa ljudska blaga registrovana na UNESCO nacionalnoj i reprezentativnoj listi. Ukupan broj učesnika može biti 9 ljudi (djeca i odrasli).

Festival obezbjeđuje vodiča-tumača, smještaj za dvije noći, hranu i lokalni prijevoz.

Više informacija o događaju i načinu apliciranja može se dobiti putem kontakta: globalpalette2019@gmail.com i e.petruseva@mysextet.com .