24 Januara, 2018

19. Međunarodni festival maškara „Kukerlandija“, Jambol, Bugarska (22 – 25. 02. 2018. godine)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem 19. Međunarodnog festivala maškara „Kukerlandija“.

Festival će se održati u gradu Jambolu, Republika Bugarska, u periodu od 22. do 25. 02. 2018. godine.

Općinska administracija Grada Jambola poziva predstavnike Bosne i Hercegovine da učestvuju na ovoj manifestaciji.

Fokus festivala „Kukerlandija“ je prezentiranje tradicija maškara koje su povezane sa dolaskom proljeća, tipičnih za region te upoznavanje stranih tradicija i običaja.

Učestvovati mogu izvođači folklora, maškaradnih i karnevalskih igara koje prezentiraju običaje i igre karakteristične za kulturu podneblja zemlje koje predstavljaju.

Organizator Međunarodnog festivala maškara „Kukerlandija“ snosi troškove dvodnevnog boravka, dok putne troškove snose sami učesnici.

Više informacija o ovom Festivalu zainteresirani mogu dobiti putem e-mail adresa: bezisten.yambol@gmail.com i yambol@bezistena.com .