19 Januara, 2018

Međunarodno takmičenje u crtanju, ručnoj izradi igračaka i fotografiji, Egipat

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za apliciranje na Međunarodno takmičenje u crtanju, ručnoj izradi igračaka i fotografiji, koje organizira Ministarstvo kulture Egipta.

Takmičenje se odnosi na djecu uzrasne dobi od 4 – 18 godina.

Rok za dostavu radova je do 30. 05. 2018. godine.

Kontakt e-mail adresa za dodatne informacije o uvjetima učešća na Međunarodnom takmičenju u crtanju, ručnoj izradi igračaka i fotografiji, kao i za dostavu aplikacije je: info@enccc.org