25 Januara, 2018

Međunarodna izložba umjetničkih djela doktora

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem Međunarodne izložbe umjetničkih djela doktora u Zagrebu, dana 12. 05. 2018. godine.

Istraživački centar „Asklepios – Med“ iz Segedina (Mađarska) organizira Međunarodnu izložbu umjetničkih djela doktora u Zagrebu.

Cilj ove izložbe je da poveže stručnjake iz oblasti medicine iz cijeloga svijeta, a prvenstveno iz Evrope, organiziranjem kulturnih događaja.

Doktori – umjetnici će na Međunarodnoj izložbi umjetničkih djela moći da izlože svoje umjetničke slike, skulpture, fotografije ili bilo koje drugo djelo iz oblasti likovne umjetnosti.

Više informacija o navedenoj izložbi zainteresirani mogu dobiti putem e-mail adrese: palotas@asklepios-med.eu i internet stranice: http://www.asklepios-med.eu/?culturalevents