Naše starine IX - 1964

SADRŽAJ

SPOMENICI KULTURE

KRAĆI PRILOZI

BILJEŠKE

Jubilej Đoke Mazalića (Redakcija) – Zaštita spomenika tehnike u Bosni i Hercegovini (S. Tihić) Služba zaštite

SLUŽBA ZAŠTITE

Izvještaj o radu u 1961. godini – Izvještaj o radu u 1962. godini

KNJIGE I ČASOPISI

Zbornik zaštite spomenika kulture, knj. XII (Z. Kajmaković) – Marko Vego: Novi i revidirani natpisi u Hercegovini (Z. Kajmaković) – Lepote i znamenitosti Bosne i Hercegovine, Beograd 1961. g. (S. Tihić) – Nadežda Katanić i inž. Milan Gojković: Građa za proučavanje starih ka¬menih mostova i akvedukata u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori (Dž. Čelić) – Prof. Jahiel Finci: Razvoj ekspozicije i funkcije u stambenoj kulturi Sarajeva (Dž. Čelić)

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe