15 Marta, 2024

Zavod za zaštitu spomenika: „Historijsko područje – memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici“

Na poziv Udruženja antifašista i boraca NOR-a Vitez, gosp. Varupe, predstavnice Zavoda za zaštitu spomenika, Azra Tunović i Ornela Rezinović, posjetile su i izvršile uvid u postojeće stanje Crne kuće. Pod nazivom „Historijsko područje – memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici“, kompleks je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Kompleks sačinjavaju ograđeno dvorište, objekt od brvana Crna kuća, grobnica sa skulpturom i spomen ploče. Kompleks je situiran u selu Kruščica na parceli koju okružuju individualni stambeni objekti i pilana. Koncentracijski logor je oformljen 1941. godine u kojem su bivali zatvarani i ubijani civili jevrejske i pravoslavne vjeroispovijesti.

Objekat Crna kuća sastoji se od dvije pravougaone osnove međusobno spojene, od kojih je glavna u pravcu sjever-jug spratnosti Po+P+1 i manja pravca istok-zapad je prizemne spratnosti. Unutrašnjost objekta je oštećena i djelomično urušena te nije bilo moguće izvršiti vizualni pregled cijelog objekta. Temeljni zid južnog zida glavnog objekta je, prema sprovedenom vizualnom pregledu, deformisan kao i zid od brvana koji je na temelj oslonjen. Jednokrako stepenište koje vodi na sprat objekta je drveno u relativno dobrom stanju.

Objekt je imao muzejsko-edukacionu namjenu te se kao takav ne koristi već duže vrijeme i ne sprovodi se njegovo redovno održavanje. S obzirom na to da je objekt izgrađen od drvenih brvana, nekontrolisani ulasci i posjete su potencijalna opasnost od požara i opasnost za opstojnost ovog nacionalnog spomenika BiH. Kompleks je ograđen jednoobraznom ogradom sa ulaznom kapijom u kojemu su još grobnica sa spomenikom, skulpturom autora gosp. Fadila Bilića iz 1974. godine koja prikazuje agoniju zatvorenika logora.

Prema podacima dostupnim Zavodu, ne postoji projektna dokumentacija bilo koje vrste za objekt Crna kuća u Kruščici. Na osnovu snimka postojećeg stanja objekata sa naznačenim oštećenjima i statičkom analizom konstrukcije kao i geomehaničkog ispitivanja tla koji su definisani Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, potrebno je izraditi projekt konstruktivne sanacije i konsolidacije objekta te adaptacije za predviđenu namjenu te prema urađenom projektu pristupiti izvođenju radova. Vlasnik dobra je obaviješten da je dužan postaviti vidan natpis da je ulazak u objekt zabranjen te da postoji opasnost od urušavanja.

Zbog lošeg stanja u kojem se ovaj nacionalni spomenik nalazi, urgentnosti i opravdanosti sprovođenja definisanih mjera zaštite, Zavod je obavijestio federalne i općinske institucije koje mogu doprinijeti očuvanju ovog nacionalnog spomenika BiH te inicirao zajednički sastanak.