26 Aprila, 2024

XXVII. Međunarodno Glinka takmičenje vokalista – poziv za učestvovanje

Međunarodno Glinka takmičenje vokalista je prvo vokalno takmičenje koje se smatra nacionalnim blagom ruske kulture, a nazvano je po Mihailu Glinki, ruskom kompozitoru, koji se smatra ocem ruske muzike. Ovaj kulturni događaj ima cilj promovisanje daljeg usavršavanja umjetničkih vještina mladih pjevača i otkrivanje novih talenata.

Ovogodišnje takmičenje će se održati u u Moskvi u periodu od 8. do 16. oktobra 2024. godine.

Poziv za učestvovanje se upućuje vokalistima starosne dobi od 19. do 33. godine.

Više informacija o uvjetima takmičenja i načinu prijave može se pronaći na zvaničnoj web stranici takmičenja: https://www.glinkacompetition.ru.

Krajnji rok za prijavu učešća je 1. maj 2024. godine.