9 Juna, 2022

Usvojeni programi utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za fondacije iz nadležnosti FMKS-a

zora press slika 1654781006Vlada Federacije BiH usvojila je na današnjoj sjednici četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za fondacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture sporta u ukupnom iznosu od 5.168.000 KM.

Tako je za Fondaciju za izdavaštvo određeno 550.000 KM, za Fondaciju za bibliotečku djelatnost 600.000 KM, za Fondaciju za kinematografiju iznos od 3.460.000 KM, te 558.000 KM za Fondaciju za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.

Na tiskovnoj konferenciji održanoj nakon sjednice Vlade, federalna ministrica kulture i sporta, Zora Dujmović, naglasila je da su ove godine, u odnosu na prethodne, značajno povećana sredstva u Fondaciji za kinematografiju.

“Činjenica je da su se filmski radnici, umjetnici bezbroj puta pokazali svojim radom i produkcijama koje su stvarali i plasirali izvan naše domovine i postizali izvanredne rezultate i osvajali značajne nagrade. Ova sredstva će pomoći, bolje reći sufinancirat ćemo domaće produkcije, producente i redatelje da s ovim sredstvima, koja su za njih inicijalna, mogu kasnije aplicirati na različite fondove.” – kazala je ministrica Dujmović, dodavši  da je najveći iznos namijenjen za financiranje filmskih projekata, i to u iznosu od 2.317.000 KM, dok je za promociju BiH filma predviđeno 500.000 KM.

Ministrica Dujmović također je ukazala i na povećanje sredstava transfera za Fondaciju za bibliotečku djelatnost, koje je prošle godine bilo minimalno, posebice kada se uzmu u obzir potrebe koje su se pokazale u cijeloj Federaciji u gradskim, školskim i sveučilišnim knjižnicama.

„Sve ide u prilog tomu da Vlada Federacije BiH na ovaj način potvrđuje svoje opredjeljenje za unapređenje kulturnog sektora.“ – zaključila je ministrica Dujmović.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH također su usvojena godišnja izvješća o radu četiri fondacije za 2021. godinu, kao i planovi i programi rada fondacija za 2022. godinu.