28 Marta, 2016

UNESCO – Poziv za dostavu projekata u okviru Međunarodnog fonda za promoviranje kulture 2016. godine (Rok za dostavu projekata: 31.5.2016. godine)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa pozivom za dostavu projekata u okviru UNESCO Međunarodnog fonda za promoviranje kulture (IFPC) 2016. godine.

Sredstva UNESCO Međunarodnog fonda za promoviranje kulture su namijenjena projektima koji promoviraju kulturu kao izvor saznanja, vrijednosti i identiteta, značaj kulture kao faktora održivog razvoja, umjetničko stvaralaštvo u svim oblicima, poštujući slobodu izražavanja, međunarodnu i regionalnu kulturnu saradnju.

Na konkurs mogu aplicirati pojedinci, naročito umjetnici i stvaratelji, javna tijela sa konkretnom odgovornošću za promoviranje kulture i umjetničkog stvaralaštva te nevladine organizacije i neprofitna privatna tijela čiji su ciljevi u skladu sa ciljevima Fonda.

Rok za dostavljanje zahtjeva na on-line aplikacijsku platformu je 31.5.2016. godine.

Kompletna informacija o uvjetima i načinu prijave dostupna je na sljedećem linku: http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14743