4 Aprila, 2016

UNESCO nagrada za doprinos u oblasti obrazovanja djevojčica i žena – poziv za dostavljanje nominacija (rok za dostavu nominacija: 15.4.2016. godine)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa objavljenim pozivom za dostavu nominacija za UNESCO nagradu za doprinos u oblasti obrazovanja djevojčica i žena.

Cilj ovog poziva je nagraditi aktivnosti pojedinaca, grupa, organizacija i centara koji promoviraju obrazovanje djevojčica i žena, a u skladu sa UNESCO politikama i ciljevima.

Nagrada se sastoji od diplome i iznosa od 50.000,00 $ za dva dobitnika pojedinačno i iste finansira Vlada Narodne Republike Kine.

Nominirani kandidati moraju biti osobe koje su se istakle u aktivnostima koje su doprinijele promoviranju obrazovanja za djevojke i žene.

Nominacioni obrazac i prateće dokumente je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih jezika u BiH Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-m, do 15.4.2016. godine na sljedeću adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH -Državna komisija BiH za saradnju sa UNESCO-m
Trg BiH br. 1
71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO nagradu za obrazovanje djevojčica i žena“

Kompletna informacija o uvjetima i načinu prijave dostupna je na sljedećem linku: http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14747