14 Januara, 2016

UNESCO – Dostava nominacija za “Madanjeet Singh” nagradu (rok za dostavu nominacija: 01.02.2016. godine)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa objavljenim pozivom za dostavu nominacija za UNESCO “Madanjeet Singh” nagradu.

UNESCO/Madanjeet Singh nagrada je uspostavljena kako bi se nagradile značajne aktivnosti u poljima kulture, nauke, umjetnosti ili komunikacija, a koje imaju za cilj promoviranje duha tolerancije ili nenasilja.

Ovom nagradom se odaje priznanje pojedincima, institucijama ili nevladinim organizacijama koji su se istakli kroz značajne višegodišnje inicijative za promoviranje razumijevanja i rješavanja međunarodnih ili državnih problema u duhu tolerancije i nenasilja.

Nominacioni obrazac i prateće dokumente je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-m, do 01.02.2016. godine na sljedeću adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH – Državna komisija BiH za saradnju sa UNESCO-m
Trg BiH br. 1,
71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO/ Madanjeet Singh nagradu“

Kompletna informacija o uvjetima i načinu prijave dostupna je na sljedećem linku: http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14693