24 Novembra, 2023

Stručni savjetnik za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i muzejsku djelatnost, Nusret Čolo, sudjelovao na sastanku novog saziva Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu

U cilju bolje pomoći državama članicama Proširenog parcijalnog sporazuma o kulturnim rutama Vijeća Evrope (EPA) u prikupljanju informacija o implementaciji Programa kulturnih ruta Vijeća Evrope, zainteresovanim državama članicama omogućena je izrada dokumenta „Mapiranje zemlje“ (Country Mapping document) koji predstavlja izvještaj u obliku sažetih dokumenata pripremljenih uz pomoć nezavisnog stručnjaka, te uz uske konsultacije s predstavnicima država članica EPA i pod koordinacijom Sekretarijata EPA.

U cilju bolje pomoći državama članicama Proširenog parcijalnog sporazuma o kulturnim rutama Savjeta Evrope (EPA) u prikupljanju potrebnih informacija i neophodnih podataka za što kvalitetniju izradu dokumenta „Mapiranje zemlje“ (Country Mapping document), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je povodom radne posjete angažovanog eksperta, gospodina Aleksandra Dajkovića dana, 14. 11. 2023. godine, organizovalo sastanak u Sarajevu, u zgradi Prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je na sastanak pozvalo sve imenovane članove, predložene za novi saziv Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Vijeća Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu i zamolilo da uzmu učešće na sastanku.

Planirani sastanak bio je neformalnog karaktera s ciljem razmjene informacija o raznim temama koje se odnose na kulturne rute Vijeća Evrope, kao i na izradu izvještaja  dokumenta „Mapiranje zemlje“. Tokom sastanka, gospodin Aleksandar Dajković je u svom veoma konciznom i kustruktivnom izlaganju, iznio promišljanja te dao preporuke članovima Savjetodavnog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi sa kulturnim rutama Vijeća Evrope.

Predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta Nusret Čolo potencirao je prijedlog za nominiranje i uspostavu nove kulturne rute Savjeta Evrope pod naslovom Kraljevski gradovi u Bosni i Hercegovini, s kojom bi se išlo prema Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj, kao i Republici Crnoj Gori, bolje rečeno, da ove zemlje zajedno sa Bosnom i Hercegovinom idu prema Vijeću Evrope za uspostavu jedne nove zajedničke kulturne rute.

Tokom sastanka navedeno je da postoji 47 certifikovanih kulturnih ruta Savjeta Evrope koje prolaze kroz čitavu Evropu, kao i rute koje je ekspert Aleksandar Dajković predložio za razmatranje i pristupanje u skorijem periodu, a to su:

ATRIUM (predložena od strane eksperta, ali nije podržana od strane članova Savjetodavnog vijeća),

EHTTA (nominovati ostale banje koje ispunjavaju kriterije za prijem u EHTTA rutu, (banja Laktaši će biti primljena u ovu rutu),

Transromanika,

Putevi slobode,

Art Nuovo,

Rute praistorijskih tragova,

Megalitska kultura,

Via Habsburg,

Ćirilo i Metodije,

Franjevačka ruta.

 

Također je predloženo je da se istraže sljedeće rute:

Impresionizam,

Keramika.

 

Prijedlog kulturnih ruta koje bi bile pokrenute s državnog nivoa:

Suhozid ruta (prepoznata od UNESCO-a),

Putevi soli,

Katuni (obilazak katuna),

Kraljevski gradovi u Bosni i Hercegovini (prijedlog Nusreta Čole).