20 Juna, 2022

Sprovođenje inicijative ALMA, informacija

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena informacija sprovođenje inicijative ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve). Ova inicijativa promoviše aktivnu inkluziju mladih ljudi i uzrasta od 18-30 godina koji nisu zaposleni, nisu u procesu obrazovanja ili obuke. Mladima se u okviru inicijative nudi interivna obuka za mlade uzrasta od 18-30 godina, te sticanje radnog iskustva u periodu od 2 do 6 mjeseci u drugoj državi članici EU.

Ova inicijativa ima za cilj da unaprijedi vještine, znanje i iskustvo mladih ljudi kako bi mogli da pronađu svoj put do tržišta rada ili nastavka obrazovanja kada se vrate u svoju državu i da stvore nove veze širom Evrope.

Države članice se podstiču od strane Komisije da iz svojih programa Evropskog socijalnog fonda Plus (ESF+) 2021-2027 izdvajaju sredstva prema potrebi za sprovođenje inicijative ALMA. Za sada se osam država članica obavezalo da će izdvojiti oko 270 miliona eura za sprovodenje ove inicijtive. Pored toga, Komisija pruža administrativnu pomoć za podršku državama članicama u uspostavljanju i implementaciji ALMA-e.

ALMA će takođe pomoći da se implementira Garancija za mlade te dopuniti postoječe programe koji podržavaju mobilnost mladih ljudi kao što su Erazmus Plus ili Evropski korpus solidarnosti.