26 Februara, 2024

Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Johann Sattler, na radnom sastanku u Federalnom ministarstvu kulture i sporta

U prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta, u skladu sa zaključcima sa inicijalnog sastanka pokretanja inicijative za revitalizaciju Počitelja održanog u decembru 2023. godine, održan je susret najvažnijih i najodgovornijih institucija i osoba, u skladu sa propisanim nadležnostima djelovanja u prostoru nacionalnog spomenika.

Današnjem sastanku su, pored Federalnog ministarstva kulture i sporta i federalne upravne organizacije u sastavu Ministarstva, Zavoda za zaštitu spomenika, prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Grada Čapljine.

Na ministarskom sastanku, kojim je predsjedavala ministrica Sanja Vlaisavljević, prisustvovali su specijalni predstavnik Evropske Unije u BiH, gospodin Johann Sattler, sa saradnicima, Karelom Lizerotom, šefom Odsjeka za pravosuđe, migraciju i reformu javne uprave Delegacije EU-a, Sanjom Stanojević, političkom savjetnicom i Petrom Kraljevićem, ministrica Nasiha Pozder, ministar Željko Nedić, gradonačelnik Grada Čapljine Smiljan Vidić i direktor  Zavoda za zaštitu spomenika, Robert Stergar.

Nakon pozdravne riječi ministrice Vlaisavljević, gospodin Stergar je prezentovao prijedlog Akcionog plana situacione analize za historijsko gradsko područje Počitelj i razloge koji su doveli do potrebe za sveobuhvatnom analizom sadašnjeg stanja, te potrebu jasnog i koordiniranog pristupa koji bi trebao doprinijeti održivom upravljanju i razvoju Počitelja kao vrhunske turističke destinacije u BiH.

Prisutnima se obratio i ambasador Sattler, koji je zahvalio Ministarstvu i čestitao na inicijativi i kreiranju preciznog Akcionog plana sa jasno definisanim rokovima za izvođenje sveobuhvatne analize zatečenog stanja u Počitelju, na osnovu čega bi se pristupilo kreiranju projekta sa konkretnim radovima na lokaciji.

Nakon razmjene stavova i ideja zaključeno je da nekoliko definisanih aktivnosti treba izvršiti do kraja trećeg mjeseca, nakon čega bi rezultati bili prezentovani na narednom sastanku koji će ponovno biti organizovan u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta. Na narednom sastanku gradonačelnik Vidić će prezentovati aktivnosti koje se odnose na deponije otpada, a  Zavod za zaštitu spomenika rezultate izvršene analize historijskog gradskog područja Počitelj.