26 Februara, 2024

Poziv Zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Evrope za prijavu učesnika za događaj „Povjerenje u sutra“

Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavilo je Federalnom ministarstvu kulture i sporta poziv Zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Evrope za prijavu učesnika na događaj „Povjerenje u sutra“ koji će biti održano u Strazburu od 14. do 16. maja 2024. godine u okviru obilježavanja 75. godišnjice Vijeća Evrope i u okviru predsjedavanja Lihtenštajna Vijećem Evrope.

Cilj događaja je dodatno obnoviti i ojačati bliske odnose između misije Vijeća Evrope i sadašnjih i budućih generacija mladih ljudi.

Vijeće Evrope će odabrati oko 100 učesnika iz svih država članica, posebno predstavnike državnih vijeća za mlade (ili slične platforme) i učesnike međunarodnih omladinskih organizacija.

Više detalja o događaju, programu i uvjetima odabira sudionika nalazi se na web stranici:

https://rm.coe.int/youth-event-75-confidence-in-tomorrow-cfp-en/1680ae852f

Rok za podnošenje prijava je 28. februar 2024.godine.

Prijave se popunjavaju online na web stranici:

https://youthapplications.coe.int/Application-forms