19 Januara, 2024

Sjedište Vlade FBiH: Predstavnici Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH i federalnih ministarstava o usaglašavanju Komunikacijskih akcionih planova za 2024. godinu

S ciljem realizacije Zaključka Vlade FBiH V. broj 12/2024 od 9. 1. 2024. godine, te usaglašavanja Komunikacijskih planova federalnih ministarstava za 2024. godinu s Planom komunikacija Vlade Federacije BiH, u sjedištu Vlade FBiH organiziran je sastanak predstavnika Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH na čelu s direktoricom Samirom Demirović, s predstavnicima ministarstava.

U ime Federalnog ministarstva kulture i sporta na sastanku je sudjelovala glasnogovornica Merima Djerekarac.

Bila je to prilika za razmjenu iskustava djelatnika zaduženih za odnose s javnošću s ciljem unapređenja saradnje i proaktivnog komuniciranja.