14 Marta, 2024

Sead money facility (SMF) poziv za financiranje u okviru programa Strategija Evropske unije za Dunavsku regiju (EUSDR)

Obavještavamo zainteresirane da je u okviru programa Strategija Evropske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) – Sead money facility, otvoren poziv za finansiranje. Sead Sead money Facility služit će kao alat za pokretanje razvoja projekata u skladu sa 12 prioritetnih oblasti Strategije Evropske unije za Dunavsku regiju (https://dunube-region.eu/about/priority-areas).

Prijedlozi dostavljeni u okviru poziva SMF-a trebaju biti usklađeni sa najmanje jednom EUSDR prioritetnom oblašću, te da se jasno odnose na akcioni plan i ciljeve EUSDR.

Poziv je otvoren do 29. marta 2024. godine.

Više informacija i uvjeti za prijavu nalaze se na linku: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/sead-money-facility-call.