19 Jula, 2023

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2023. GODINI

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2023. GODINI

 

Odluke o dodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu prema transferima:

  1. Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu
  2. Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  3. Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa 
  4. Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH

Tačka 1 – Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

Tačka 2 – Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

Tačka 3 – Sufinansiranje sportskih saveza i klubova osoba sa invaliditetom

  1. Transfer za mlade

VAŽNA OBAVIJEST

Svi aplikanti koji su dobili iznos sredstava manji od iznosa navedenog u aplikacijskom obrascu dužni su do petka, 21.7.2023. godine, dostaviti revidiran budžet na e-mail adresu Ministarstva ured@fmks.gov.ba u skladu s odobrenim sredstvima. Obavezno u predmetu/subjectu naglasiti o kojem je transferu riječ.

Aplikanti ne smiju dodavati nove budžetske tačke. Sredstva mogu realocirati (smanjiti ili povećati) u skladu s predloženim budžetskim tačkama.